Pagina web del barri del Poblenou                                               Molts Vinculs (proba)

 

Guia Repsol                                                                          Ajuntament de Barcelona

 

Arxiu Historic del Poblenou                                                Can Felipa

 

Biblioteca Poblenou                                                              Demanar hora a la biblioteca del Poblenou

 

Demanar hora al metge                                                       Rellotges de sol

 

Mundosenior                                                                        Callejero

 

Curs de Ingles Online                                                           Molt interesant ˇˇˇˇˇ

 

Montserrat Virtual                                                              Meteorologia