COMPOSICIÓ DE LA JUNTA     5/4/2018

La nova JUNTA ha quedat constituïda de la següent manera:

President

TRIBES GARCIA, ANTONI

 

Vice-president

DOMENECH CEREZUELA, Mª CARME

 

Secretaria

GRANEL CARRERAS, MARGA

 

Tresorer

PÉREZ MONEO, JOSEP Mª

 

Vocals

LOPEZ ORTIZ, ISABEL

MARSIÑACH BERTRAN, RAMON

MENSA PINTÓ, MONTSERRAT

NOGUERON PEDRO, JOAN

OLLÉ BARDES, ENRIC

RIERA MONTSERRAT, XAVIER

 

Es comunica per a coneixement de tots els Socis.

 

 

ANTONI TRIBES

President